Effectief gedrag door Intrapersoonlijke Communicatie

MOJET & Partners

Effectief Gedrag door Intrapersoonlijke Communicatie

OVER ONS

Onze werkwijze | Aanpak

In een intakegesprek van anderhalf á twee uur wordt de diepere oorzaak van je problemen precies geïdentificeerd. Wat je als je problemen ervaart zijn namelijk symptomen van een diepere oorzaak. Door die oorzaak van je problemen weg te nemen verdwijnen je problemen definitief als sneeuw voor de zon.

In dit intakegesprek bespreken we ook met je wat jij precies wilt kunnen doen in je leven wat nu nog niet lukt; hoe we je daarheen kunnen leiden; hoeveel sessies daarvoor nodig zijn – meestal minder dan vier – en wat de kosten zijn.

De resultaten van het intakegesprek worden je per e-mail toegestuurd, waarna jij in volle vrijheid beslist of je met ons verder wilt of niet.

Onze werkwijze | Kosten & Privacy

Wij vinden dat geld geen belemmering mag zijn om je persoonlijk te kunnen ontwikkelen. Daarom worden de kosten voor individuele personen afgestemd op het inkomen.

Voor organisaties die medewerk(st)ers de kans willen geven hun problemen op te lossen en beter te gaan functioneren maken we op aanvraag een kostenraming. Deze kosten zijn een fractie van de kosten van langdurig verzuim, ontslag of WAO en van het aantrekken van een nieuwe medewerker.

Privacy
MOJET & Partners, hecht sinds jaar en dag aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In ons ‘Privacy Beleid’ geven we heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. MOJET & Partners houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Via onderstaande link kunt u ons Privacy Beleid downloaden.

Naar Privacy Beleid

Informatie over onze methodiek

Hans Mojet schreef een boek over onze methodiek. Het geeft een gedetailleerde beschrijving met achtergronden en bevat exacte beschrijvingen van voorbeeldsessies. Dit stelt andere therapeuten en levenscoaches in staat de methodiek in de eigen praktijk toe te passen. Hans geeft een korte uitleg over de therapie op YouTube.

Voor een eerste oriëntatie kun je HIER de recensie downloaden die in 2016 verscheen in het Tijdschrift voor Coaching over de Engelse versie van het boek, die echter ook van toepassing is op de Nederlandse versie. Beide boeken hebben immers praktisch dezelfde inhoud. Het boek is verkrijgbaar in het Nederlands en Engels.

Nederlandse versie
Intrapersoonlijke Communicatie
Uitgever: Ankh-Hermes (2011)
ISBN: 978-90-202-0509-1
Sinds de uitgave van de Nederlandse versie van het boek deed zich nog een belangrijke ontwikkeling voor in onze methodiek wat aanleiding was voor een addendum dat HIER gedownload kan worden. In de Engelse versie van het boek is de betreffende aanvulling integraal opgenomen.

Het Nederlandse boek is verkrijgbaar bij:
- De reguliere boekhandel (zonder addendum)
- Mojet & Partners  |  bestel per email voor € 19,50 inclusief addendum, verzendkosten en BTW.
- Ankh-Hermes (addendum als pdf beschikbaar)  |  koop een kopie of E-boek online 

Engelse versie
Free From Life Issues Within Six Hours
Uitgever: AuthorHouse UK (2015)
ISBN: 978-1-5049-3844-0 (Soft Cover)
ISBN: 978-1-5049-3843-3 (Hard Cover)

Het Engelstalige boek kan besteld worden bij de uitgever AuthorHouse UK en bij boekverkopers zoals Amazon, Barnes & Nobel en Bol.com.

Mojet & Partners

Sinds 1995 helpen wij mensen om effectiever en gelukkiger te leven en te werken. We doen dit als mentor/coach, counselor, conflictoplosser en relatietherapeut.

In het begin van de negentiger jaren volgden wij aanvullende opleiding en training en bestudeerden we de Hawaïaanse Huna filosofie voor de ontwikkeling van de methodiek en onze huidige werkzaamheden als levenscoach.

Hans Mojet
Werkte 30 jaar als senior management consultant, - trainer, - coach en interim manager.

Joyce Mojet-Francke
Werkte 24 jaar, onder meer als remedial teacher in het onderwijs.

0487 515 470

info@mojet.nl