Effectief gedrag door Intrapersoonlijke Communicatie

MOJET & Partners

Effectief Gedrag door Intrapersoonlijke Communicatie

OPLOSSINGEN

Concentratieproblemen

Een medewerker van een bank had ernstige geheugenstoornissen en concentratieproblemen.  Hersenonderzoek wees geen fysieke oorzaken aan, maar hij was hierdoor wel in de WAO geraakt. Na vier werksessies met ons waren zijn problemen voorgoed opgelost en keerde hij weer terug in zijn functie.

Pesten & verlegenheid

Een verlegen jongen van 15 jaar die erg gemakkelijk bloosde werd regelmatig gepest op school. Al na twee sessies met ons was hij zijn verlegenheid volledig kwijt en zijn blozen voor 80%. Tot zijn grote verbazing stopte het pesten eveneens.

Conflictueus gedrag

Na 16 jaar dienstverband was iemands positie in een groot kantoor volledig onhoudbaar geworden. Ondanks zijn gewaardeerde deskundigheid toonde hij voortdurend conflictueus gedrag binnen het bedrijf. Na drie sessies werd hij weer geaccepteerd in zijn job en functioneerde hij beter dan ooit tevoren.

Omgaan met kritiek

Een directeur was overgevoelig voor het ontvangen van kritiek, maar strooide er zelf wel ruimschoots mee rond. Na vier sessies meldde hij ons: "Bedankt voor het feit dat jullie het willen en kunnen zo dicht bij elkaar hebben gebracht. Kritiek is voor mij nu zinvolle feedback geworden."

Faalangst

Een jonge vrouw van begin twintig moest haar studie onderbreken vanwege voortdurende faalangst en examenvrees. Zij volgde diverse cursussen tegen faalangst maar zonder blijvend resultaat. Na drie sessies was zij vrij van al haar angsten en kon haar studie afronden en een halfjaar daarna begon zij haar eigen bedrijf.

Relatieproblemen

Een veertiger miste intimiteit in zijn huwelijk en ging daarom vreemd. Toen dat uitkwam dreigde zijn huwelijk te eindigen. In maar een paar sessies leerde hij hoe hij zelf die intimiteit belemmerde en hoe hij dat kon veranderen. Sindsdien functioneert hij beter als echtgenoot en vader voor zijn kinderen dan hij voor die tijd ooit deed.

0487 515 470

info@mojet.nl